Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

EC Water

Wat is EC water?

EC Water

In de praktijk wordt veel gesproken over EC water. EC staat voor Electric Conductivity en betekent elektrische geleidbaarheid. Zeer schoon water, zoals demiwater wat bijvoorbeeld uit een RO installatie komt, heeft een geleidbaarheid van bijna 0. Dit komt omdat er geen bestanddelen zitten in het water. Water met meststoffen heeft juist een hoog EC. Er zitten veel stoffen (zoutachtige) in het water. Het mestwater wordt daarom vaak EC water genoemd, mede omdat de EC waarde de concentratie voedingsstoffen aangeeft. Water met een hoog EC heeft ook meestal een hoog zuurstofverbruik door de micro-organisme die de ammonium omzetten in nitriet en dan nitraat. Om dit proces aeroob te houden is voldoende O2 belangrijk. Als de omzetting van ammonium niet goed gaat blijft nitriet over, te veel nitriet kan wortelschade veroorzaken aan het gewas.

Beluchting van water uit de substraatunit met een Oxydent beluchtingssysteem is dus raadzaam!