Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

Hydrostatische druk

Wat is hydrostatische druk?

Als men heeft berekend hoeveel kuub lucht nodig is om het gewenste O2 percentage binnen de gewenste tijdseenheid te halen, zoekt men een bijpassende luchtpomp. Dit kan een zijkanaalventilator, draaischuifpomp, membraanpomp of klauwenpomp zijn. De keuze wordt voornamelijk bepaald door de combinatie van druk en debiet. De druk berekent men door de hydrostatische druk en het drukverlies (ook wel drukval genaamd) op te tellen.

Hydrostatische druk is de druk van de waterkolom. Stel de beluchter ligt op een diepte van 1 meter (waterkolom = 1meter) dan is de hydrostatische druk 100 Mbar of 0,1 bar.


In een leidingsysteem ontstaat drukverlies en de beluchter kan zorgen voor drukverlies. Dit alles samen is de totale druk.Drukverlies is energieverlies. Daarom heeft Oxydent beluchters ontwikkeld die minimaal drukverlies hebben (+/- 10 Mbar) en dimensioneren wij het leidingsysteem zodanig dat het drukverlies beperkt blijft.