Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

Zuurstof- en luchtinbreng

Hoe berekent men hoeveel lucht (O2) toegevoegd moet worden aan water?

O2 inbreng berekenen

Buitenlucht bestaat uit +/- 20% zuurstof O2 (1% CO2 koolstofdioixde en 78% N2 stikstof en 1% overige gassen). Om deze 20% zuurstof oplosbaar te maken in water is het nodig de lucht in kleine belletjes te verdelen. Als deze bellen aan de eisen voldoen kan men de zuurstofoverdracht berekenen met een formule. Hierbij is de stijghoogte een zeer bepalende factor. Daarnaast zijn er nog een reeks factoren die we samenvoegen tot een Alpha en een Beta factor. Met de formule kan bepaald worden hoeveel lucht er nodig is om aan de zuurstofvraag te voldoen.

Luchtinbreng capaciteit (m3/h) = zuurstofvraag / alpha factor / beta factor = zuurstofinbrengcapaciteit (kg/h) /( specifieke zuurstofinbrengcapaciteit (kg 02 / Nm3 / m) * stijghoogte (m))

Als dit berekent is moet er nog gekeken worden hoe de lucht verdeelt gaat worden om een homogeen zuurstofgehalte te krijgen in het gehele water. Dit is meer praktijk ervaring dan rekenwerk. Daarnaast houdt deze formule nog geen rekening met het BOD en COD gehalte.

Oxydent heeft de rekenkracht en de praktijkervaring en rekent het graag voor u uit!