Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

BOD, BZV, COD en CZV

Wat is BOD, BZV, COD en CZV?

  • BOD staat voor Biological Oxygen Demand. Dit is op zijn Nederlands BZV Biologisch Zuurstof Verbruik. Het biologisch zuurstofverbruik geeft het zuurstofverbruik aan van alle micro-organismen in het water.
BOD mg/l
Waterkwaliteit
1-2 Goed Niet veel biologische activiteit het water zal niet snel O2 verliezen.
3-5 Gemiddeld Er is wat biologisch residu aanwezig maar kan niet veel kwaad.
6-9 Matig het water zal snel onder gewenste O2 waarde komen.
10 > Slecht dit water is erg vervuild en wordt zeer snel anaeroob.
  • COD staat voor Chemical Oxygen Demand dit is op zijn Nederlands CZV Chemisch Zuurstof Verbruik. Het chemisch zuurstofverbruik geeft het zuurstofverbruik aan van alle niet biologische bestanddelen in het water.

Hoe te meten?

Door water in een afgesloten monsterbeker 5 dagen lang te monitoren op O2 mg/l kan men vaststellen wat het O2 verbruik is.