Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

Druk en vacuüm

Wat is onder-, overdruk en vacuüm?

  1. Onderdruk is een druk die lager is dan de atmosferische druk. Overdruk is een druk die hoger is dan de atmosferische druk.
  2. Vacuüm wordt in de techniek gebruikt als onderdruk. Een letterlijk vacuüm is een situatie zonder druk en materie. De druk is dan 0 Pascal.

De Oxydent luchtpompen kunnen zowel gebruikt worden voor onder- alsmede overdruk.