Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

nanobellen

Wat zijn nanobellen?

Fijne bellen beluchting zoals Oxydent die gebruikt werk met micro bellen en buitenlucht. Dit is met lage druk en weinig energie te realiseren en werkt zeer efficiënt. Nano bellen zijn veel kleiner (500x) dan micro bellen en niet zichtbaar met het blote oog. Nano bellen zijn 50-200 Nm groot. Ze reageren anders in vloeistof. De bellen blijven veel langer in water aanwezig en bewegen reactief. Micro bellen stijgen.

Nano bellen zijn een hype, de term nano wordt daarom regelmatig verkeerd toegepast. Als een traditioneel beluchtingssysteem wordt aangeboden met nano bellen dan weet je in ieder geval dat de aanbieder zijn vak niet beheerst.

Nano werkt met puur O2
Aangenomen wordt dat nano bellen een hogere en langere O2 overdracht geven. Echter werken de meeste nano systemen met puur O2 gas uit flessen en niet met buitenlucht. Met puur O2 is een veel hoger verzadigingspercentage te halen dan met buitenlucht dat maar 21% O2 bevat. Met puur O2 gas kan je onnatuurlijke verzadigingspercentages halen wat zorgt voor hoge oxidatie. In teelt water is bovennatuurlijke verzadiging van O2 niet wenselijk. Met natuurlijke beluchting kan dit niet gebeuren.

Hoge druk vs lage druk

Nano bellen kan je maken door O2 gas door een zeer dicht membraan te persen, meestal is een druk van 6 tot 8 bar nodig + de hydrostatische druk. Voor micro bellen is slechts 0,01 bar nodig + hydrostatische druk.

Nut van nano bellen beluchting
Nano bellen beluchting is nuttig in industriële zuivering waar binnen een zeer korte tijd veel O2 nodig is. Het werkt goed in leidingsystemen om biofilm te voorkomen. Voor de beluchting van dag voorraad of drain is het een erg dure oplossing. Een fijne bellen beluchting systeem zoals die van Oxydent kan een gemiddelde silo tussen 1 tot 3 uur op natuurlijke verzadiging met O2 krijgen tevens door de veel hogere luchtdebiet een zeer goede menging creëren en ongewenste gassen verdrijven. En dat voor een fractie van de prijs van de prijs van nano bellen.

Conclusie: Voor beluchting van water in de tuinbouw is het bewezen Oxydent Micro bellen systeem uiterst betrouwbaar, betaalbaar en efficiënt.

silo-totaal.png