Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

Stratificatie

Wat is stratificatie?

Stilstaand water kan verschillende lagen met verschillende kwaliteit en temperatuur bevatten. Zo kan bijvoorbeeld de onderste laag anaeroob zijn en de bovenste van redelijke kwaliteit. Dit noemt men stratificatie. Omdat een homogene kwaliteit van het water wenselijk is, is menging noodzakelijk. Met beluchting creëert men een stroming in het water, waardoor het water constant gemengd wordt en er een homogene waterkwaliteit ontstaat.

Een Oxydent beluchtingssyteem voorkomt stratificatie!