Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

ATEX

Wat is ATEX?

ATEX staat voor ATmosphères EXplosibles en wordt gebruikt voor de ATEX 137-richtlijn (richtlijn 1999/92/EG) en de ATEX 95-richtlijn. Beide op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. De ATEX-137 heeft betrekking op de installatie die geplaatst is in een explosiegevaarrijke omgeving en dient door de installateur te worden gedaan. De ATEX-95 is de norm die gebruikt wordt voor fabrikanten van machines die gebruikt worden in een explosie gevaarlijke omgeving. Er worden verschillende zones gespecificeerd en eisen gesteld aan de certificering en uitvoering daarvan. Een blower kan geleverd worden in ATEX uitvoering wat betekent dat deze ‘non sparking’ is en dus geen explosiegevaar vormt. Blowers worden veel gebruikt om explosie gevaarlijke gassen te transporteren en daar is dit van belang. Ook de accessoires dienen aan de norm te voldoen. Luchtfilters worden meestal in vol RVS uitgevoerd omdat dit niet magnetisch is en dus geen vonk kan veroorzaken. Alle componenten worden ook geaard. Mocht u een blower of filter willen plaatsen in een ATEX omgeving dan kan Oxydent u van dienst zijn.