Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

kW versus Verbruik

Wat zegt het motorvermogen over het verbruik?

Het motorvermogen dat aangegeven is op het typeplaatje is het nominale vermogen van de motor. Een elektromotor levert alleen het vermogen dat gevraagd wordt en dus niet altijd zijn nominale vermogen. Het verbruik van de motor is afhankelijk van de belasting.

Het verbruik berekend men door de formule: W (verbruik watt seconden)=U (spanning Volt) x I (stroomsterkte Ampère) x t (tijd seconden).

Bij beluchting wordt soms gekozen om een zwaardere blower (bijv. 3 kW i.p.v. 2 kW) te kiezen om bij periodiek hoogwater (met hogere druk) ook te kunnen beluchten, terwijl het waterniveau de meeste tijd laag is. De 1 kW zwaardere blower gebruikt bij laag water dan niet meer stroom dan de zwakkere blower.

Bij Elmo-Rietschle blowers worden altijd verbruikscurves geleverd waar het verbruik bij elke druk is af te lezen.