Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

Membraanpomp

Hoe werkt een membraanpomp?

De magneten van de motor bewegen heen en weer en duwen daarmee tegen een linker en rechter membraan (diafragma) aan die beiden in een huisje zitten. In het huisje ontstaat op deze manier een overdruk dat door een klepje naar buiten gelaten wordt. En door een tweede klepje weer gevoed wordt. Deze twee stromen worden in een uitlaat en inlaat samengevoegd waardoor er een vacuüm zijde en overdruk zijde is. Membraanpompen hebben relatief weinig capaciteit en zijn idealiter geschikt voor toepassingen waarvoor een kleine pomp is vereist. De grotere membraanpompen worden gebruikt voor beluchting van vijvers en de kleine hebben diverse industriële toepassingen zoals in autostoelen om de lendensteunen op te blazen.