Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

Algenbloei bestrijding

Hoe bestrijdt men algenbloei met beluchting?

Niet waar:

Er wordt weleens geroepen dat O2 de alg doodt. Er wordt geopperd dat door het verhogen van het O2 gehalte in het water het stikstofgehalte daalt en de voedingsbodem daarmee weg haalt. Dat is gek want in het O2 gehalte in bassins met algenbloei is juist erg hoog zelfs boven natuurlijke verzadiging! Dit zou dan eerder het omgekeerde effect betekenen dat de stikstof is verdreven. Ook het feit dat een alg O2 produceert draagt niet bij aan de geloofwaardigheid van deze mythe. Tevens is opgeloste zuurstof prima meetbaar. Typisch geval we zien het effect maar maken de verkeerde analyse.

Wel waar:

Beluchten bestrijdt algenbloei door stroming. Hierdoor wordt het leefmilieu verstoord en er ontstaat er weer ruimte voor biologisch evenwicht. Niet de stikstof maar de moerasgassen worden verdreven en dat zijn de voedingsbronnen voor algen. Het slib op de bodem wordt in beweging gebracht hierdoor komen anaerobe bacteriën in aanraking met O2 en sterven. Het rottingsproces wordt hiermee gestopt.

Andere oplossingen:

  1. Ultrasoon geluid. Bepaalde geluidsgolven doden mogelijk alg, de ervaringen zijn nogal verdeelt. Mocht het goed werken dan is de alg dood maar hoe is de waterkwaliteit dan beter?
  2. Afdekken: Buitengewoon effectief, door zonlicht weg te halen kan er geen fotosynthese plaats vinden en dus ook geen algenbloei. Ook hier wordt de waterkwaliteit niet perse beter, anaerobe bacteriën en moerasgassen hebben geen last van het afdekken.
  3. Rondpompen en fonteinen: Effectief maar minder efficiënt dan beluchten.

Conclusie: Beluchten is een zeer goede oplossing. Echter moet het beluchtingssysteem wel in verhouding staan tot de oppervlakte en inhoud van het bassin om het gewenste effect te hebben. Dat is in het kader van energieverbruik bij een hele grote oppervlakte nog wel eens lastig. Een hybride oplossing kan dan uitkomst bieden. Onze voorkeur gaat uit naar afdekken i.c.m. een klein beluchtingssysteem zodat met minder energie ook de waterkwaliteit onder het afdekzeil wordt verbeterd.

bassin-render-geen-bubbels.jpg