Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

Algendoek

Hoe combineer ik beluchten met een algendoek?

beluchten en algendoek combinatie

Een algendoek vormt geen belemmering voor een Oxydent beluchter. De combinatie is zelfs aan te raden om op die wijze zowel zuurstofloosheid alsmede algengroei te bestrijden zonder te veel energie te verbruiken.

In een groot bassin is algenbestrijding met beluchting een energieverbruiker (al het water moet immers in stroming worden gebracht). Een algendoek voorkomt algenbloei en er kan dan volstaan worden met een kleiner beluchtngssyteem. Het is van belang om gaten in het doek te hebben zodat de lucht eronderuit kan.

Mythe: "Algen doden door beluchting komt door O2" = Onzin!

Zuurstof doodt geen alg. Alg produceert O2. Beluchting zorgt voor een stroming in het water die de algenbloei tegengaat. De op-en-neer cyclus van de alg en de drijflagen worden constant verstoord. Dit dringt de alg terug. Vervolgens zorgt het O2 en de menging wel voor dat alle aerobe micro-organisme hun werk kunnen doen en die zorgen voor een biologische balans. Waar een balans is komen geen excessen en zo blijft de waterkwaliteit goed.