Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

Waterbassin beluchten

Waarom het waterbassin beluchten?

en waterbassin dient veelal als waterbuffer. Het heeft een grote omvang met veel inhoud die grotendeels wordt gevuld met regenwater. Regenwater is normaliter van goede kwaliteit en zuurstofrijk. De typische vijand is biologische verontreiniging door instroming, inwaai en vogels. Na verloop van tijd ontstaat er een sliblaag. Hierin kan rotting voorkomen die de waterkwaliteit nadelig beïnvloed en een voedingsbron vormt voor alg en leefomgeving voor anaerobe bacteriën. Als er voldoende oppervlakte is zal de wind en regen zorgen voor beweging wat een positief effect heeft. Stilstaand water gaat snel achteruit in kwaliteit en hogere temperaturen versnellen dat proces. Er is minder 02 in het water en door hoge temperatuur ligt het verzadigingspercentage veel lager. Bij weinig regenval wordt het bassin aangevuld met grondwater, RO water en retourwater. Alle 3 de soorten staan niet bekend om goede O2 percentages en nemen vaak ook nog ijzer, methaan en andere verontreiniging mee. Zo ontstaat er een onwenselijke situatie die allerlei ongewenste effecten aantrekt. Troebel Water, algenbloei, anaerobe bacteriën, plagen, rotting, ziekten etc. Dit resulteert weer in verstopte filters en problemen in de verdere waterketen tot aan gewasschade aan toe.

Oorzaken:Aeration with oxydent

 1. Hoge temperaturen
 2. Weinig regen
 3. Slechte bronnen
 4. Biologische verontreiniging
 5. IJzerhydroxide
 6. Methaan - versluiming

Oplossing?

Een goed en doorgerekend beluchtingssysteem zorgt ervoor dat koud water van beneden naar de warme toplaag stroomt en mengt zo het water. Hierdoor ontstaat er een lagere en homogene temperatuur. Lage temperatuur betekend weer hoger verzadigingspercentage O2. Door de stroming wordt algenbloei bestreden. De stroming verstoord de bewegingscyclus van de alg. De verstikkende algenlaag wordt uit elkaar getrokken zodat van nature aanwezige micro organisme worden geactiveerd die vervolgens op een aerobe manier de biologische verontreinigd afbreken. Ook belangrijk; de voedingsbodem van algen weggehaald door rottingsgassen zoals methaan te verdrijven. Door het slib in suspensie te brengen worden anaerobe bacteriën blootgesteld aan O2 en sterven. Derhalve produceren zij geen rottingsgassen meer en kunnen ziekteverwekkende anaerobe bacteriën daar niet leven. De voedingsbron van plagen en ziekten wordt zo gereduceerd. De waterkwaliteit zal aanzienlijk verbeteren.

Waterbassin beluchten met Oxydent

Plan van aanpak:

 1. Zorg dat het bassin schoon blijft, voorkom slib opbouw.
 2. Behandel grondwater dat ijzer bevat door ontijzering voor het toevoegen aan het bassin.
 3. Behandel grondwater dat methaan bevat door ontgassing voor het toevoegen aan het bassin.
 4. Zorg dat retourwater ontsmet is voor het toevoegen aan het bassin.
 5. Zorg voor voldoende waterdiepte zodat het water koeler blijft.
 6. Zorg voor stroming door beluchting.
 7. Zorg voor meer O2 door beluchting.

Zoals te lezen is beluchting dus niet een totaaloplossing zoals geen één water behandelingsmethode dat is. Waterbehandeling bestaat uit meerdere stappen alle sterk afhankelijk van de situatie. Filtratie, ontsmetting omzetting etc. Beluchting is een robuuste, eenvoudige en zeer betaalbare methode om een heel groot deel van problemen met waterkwaliteit op te lossen. Het maakt de overige processen ook effectiever en efficiënter. Er zal immers minder chemie, filtratie en onderhoud nodig zijn als de basis al erg goed is en de vervuiling minder.

Een goed beluchtingssysteem heeft de volgende eigenschappen:

 • Laag drukverlies = Laag energieverbruik.
 • Micro bellen voor O2 overdacht.
 • Juiste debiet en afmetingen voor het bassin.
 • Onderhoudsarm.
 • UV bestendige materialen.
 • Diffuser Materialen die niet verouderen of slijten.

Onderhoud:

Jaarlijks schoonmaken en aanzuigfilter van pomp vervangen.