Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

Inhoud silo

Hoe berekent men de inhoud van een silo?

Beluchten van de dagvoorraad

De inhoud van een watersilo berekent men op dezelfde manier als die van een cilinder.

De formule is radius (=diameter/2) kwadraat x pi = oppervlak. Oppervlak x lengte = inhoud.

Wel dezelfde maten aanhouden (cm of meter).
Pi is een wiskundige constante de vaste waarde bedraagt: 3.14159265359.

Een voorbeeld:

Een watersilo heeft een diameter van 5 meter en een hoogte van 6 meter.
De inhoud is: 2,5² x 3,14 x 6m = 117,75 m³ De silo heeft dus een inhoud van 117,75 kuub. Er past dan 117750 liter water in. (1 kuub = 1000 liter)