Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

IE classificatie

Wat zegt IE classificatie?

De IE is de efficiency klasse van de elektromotor volgens Europees richtlijn. Deze dient door de fabrikant/importeur volgens een vaste meetmethodiek te worden vastgesteld. Er zijn 4 klasse gespecificeerd:

IE1 Standard efficiency, voorheen EFF2
IE2 High efficiency, voorheen EFF1
IE3 Premium efficiency
IE4 Super-Premium