Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

Drainwater & Retourwater

Wat is drainwater?

Drainwater ontstaat bij substraatteelt in een kas. Drainwater is het voedingswater dat bij substraatteelt (telen van gewassen in substraat, zoals bijvoorbeeld steenwol) niet wordt opgenomen door het gewas. Dit water mag vaak niet geloosd worden op het oppervlakte water en dient gezuiverd, hergebruikt of via het riool afgevoerd te worden.

Retourwater

Retourwater is de verzamelnaam van al het water wat terugkomt uit de kas dit kans dan bijvoorbeeld drainwater, filterspoelwater of condenswater zijn.Aangezien er in retourwater diverse stoffen en micro-organisme zitten die zuurstof verbruiken, kunnen anaerobe situaties ontstaan en een rottingsproces optreden.

Beluchten met een Oxydent beluchtingssysteem is een belangrijke stap in de zuivering.

Zo kan beluchting voor een UV unit erg helpen doordat er veel organisch materiaal afgebroken wordt en het water veel minder troebel wat de UV te goede komt. Ook kan beluchting na een zuiveringsstap zoals reverse osmose erg nuttig zijn om het water weer bruikbaar (zuurstofrijk-) te krijgen voor de teelt.