Dijkgraaf 17
6921 RL Duiven
The Netherlands

Oplosbaarheid O2 in H2O

Hoeveel zuurstof (O2) is maximaal in water (H2O) oplosbaar?

Met fijne bellenbeluchting kan men bij een watertemperatuur van 20 graden Celsius ongeveer 9 mg/l zuurstof oplossen.De watertemperatuur bepaald hoeveel O2 er opgelost kan worden zoals in de onderstaande tabel weergegeven:

Hogere O2 mg/l dan in de tabel?

Buitenlucht bestaat grofweg uit 20% zuurstof en 78% stikstof en 2% overige gassen, zou men nu pure zuurstof in plaats van buitenlucht gebruiken, dan is de verzadiging ongeveer 45 mg/l.

Met beluchting kan nooit een te hoog zuurstofgehalte worden bereikt dat mogelijk schadelijk is (overdaad schaadt). Dit omdat beluchting de natuurlijke opname capaciteit van water niet kan overschrijden. Te veel O2 kan voorkomen door toevoegingen in het water die voor onbalans zorgen zoals bijvoorbeeld waterstofperoxide of zweefalgen.